Hướng dẫn sử dụng Citibank Online® và Citi Mobile®

Huớng dẫn sử dụng Dịch Vụ Ngân hàng Trực Tuyến Citibank Online® và Ngân hàng Di Động Citi Mobile®

Hoàn tất giao dịch chỉ trong vài phút.

Khám phá tiện ích đặc biệt của Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến Citibank Online® và Ngân Hàng Di Động Citi Mobile®.

Chọn xem hướng dẫn bên dưới:

Xem: Bằng Thẻ Ghi Nợ / ATM